Про портал електронних послуг

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації в області створено Регіональний веб-портал адміністративних послуг Херсонської області.

Регіональний веб-портал адміністративних послуг Херсонської області – інформаційна система, спрямована на максимальне сприяння у наданні адміністративних послуг суб’єктам господарювання і населенню області.

Користування Регіональним веб-порталом адміністративних послуг Херсонської області забезпечить дистанційний доступ суб’єктів звернень до повної, актуальної та достовірної інформації. Оформлення та структура порталу націлена на зручність та зрозумілість для користувачів. Портал забезпечує доступ суб’єктів звернень до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання адміністративних послуг та центр надання адміністративних послуг, Реєстр адміністративних послуг, а також завантаження в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, забезпечено зворотній зв'язок. Передбачено різнопланове групування послуг та різні шляхи пошуку та користування.

Запровадження електронного кабінету відвідувача надає можливість подання суб’єктами звернень заяви на отримання адміністративних послуг в електронній формі та доступу суб’єктів звернень до інформації про хід розгляду послуги, а також отримання суб’єктами звернення результатів надання адміністративних послуг.

Регіональний веб-портал адміністративних послуг Херсонської області є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг у Херсонській області.