Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Назва послуги: Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: У строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня реєстрації заяви про надання послуги

Результат надання: Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами або повідомлення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Способи отримання результату: Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами або повідомлення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві

Підстави для відмови: 1.Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи 2. Подання заявником не повного пакета документів 3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора 4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги: