Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

Назва послуги: Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

Адміністративний збір: - За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємства як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 Закону (у строк, що не перевищує 5 робочих днів) 140, 00 грн, - За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 Закону ( у Строк що не перевищує 14 робочих днів) 1380,00 грн - За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс (у строк 7 робочих днів) 6890,00 грн. - За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс (протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви) 13780,00 грн - За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні 1380,00 грн. - За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 2760,00 грн. - За державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 6890,00 грн. Отримувач ГУДКСУ у Херсонській області Код ЄДРПОУ: 37858658 Рахунок: 31110001700039 МФО: 852010 Код класифікації доходів бюджету: 22012600 УК у Бериславському районі Призначення платежу: адміністративний збір за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. *Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

Строк надання послуги: Надається у строк, що не перевищує 5 робочих днів. Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів. У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня (часу) прийняття рішення державним реєстратором про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

Результат надання: Інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі

Способи отримання результату: Особисто (або уповноваженою особою), в електронному вигляді.

Підстави для відмови: У проведенні державної реєстрації права власності може бути відмовлено, якщо: 1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону; 2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою; 3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; 5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; 6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно; 7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього право набувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим право набувачем; 8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав; 9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію; 10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі поданою особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі; 11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги: