Дострокове оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Назва послуги: Дострокове оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Адміністративний збір: •Держмито – 340,0 грн •Розмір плати за надання послуги - 174,30 грн Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон (визначається з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації): •з безконтактним електронним носієм (біометричний паспорт) – 304 грн. 32 коп. •без безконтактного електронного носія - 238 грн. 32 коп.

Строк надання послуги: Не пізніше 7 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

Результат надання: Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Способи отримання результату: Звернутися до територіального органу(підрозділу) ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру (після законодавчого врегулювання)

Підстави для відмови: Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли: 1) він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання); 2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України; 3) стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; 4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення 5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань; 6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей; 7) щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі; 8) він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги: